Bedrijven

Mensen zijn gelukkig nog steeds het kloppend hart van ieder bedrijf. Zonder hen gebeurt er niets.

Maar mét hen gebeurt er weer juist van alles. En gaan er wel eens dingen mis, heel menselijk. Bijvoorbeeld door miscommunicatie, misverstanden, enz. Dus kun je als bedrijf ook een hulpvraag/vraagstuk hebben. Bijvoorbeeld over de constellatie op de werkvloer. Een analyse levert vaak verrassende ontdekkingen op. Inzichten in de menselijke psyche. Waardoor ook duidelijk wordt welke soorten persoonlijkheden gezamenlijk een goed functionerend team vormen.

Vooraf breng ik samen met u in kaart waar u naartoe wilt, wat u wilt bereiken. Op basis van dit gesprek (of schriftelijke input per mail) maak ik een dagdeel/dagprogramma. Onderdeel hiervan is (meestal) een bedrijfsopstelling. Ze geven, net als een familieopstelling de inzichten en antwoorden waar u en het team mee verder kan.


Bedrijfsopstellingen

De werkomgeving is in veel opzichten vergelijkbaar met de familieconstellatie. De diverse deelnemers hebben in de loop van de tijd een bepaalde plek ingenomen, vervullen een rol en hebben een functie. Vraagstukken die in een bedrijf spelen, kunnen we dan ook heel goed ‘opstellen’, net zoals we dat bij een familieopstelling doen.

Ze leveren inzichten en antwoorden op prangende vraagstukken, die de organisatie nu juist nodig heeft om verder te kunnen. Er ontstaat meer begrip voor elkaar, de lucht is geklaard en het team heeft er weer zin in.

omhoog